១៥ម៉ូតសក់ សម្រាប់អ្នកមានសក់វែង

03/09/2017 -  294

ស្រឡាញ់ ស្រឡាញ់ ស្រឡាញ់សក់វែងមែនទេ? សម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់សក់វែង ជាការពិតណាស់គឺមិនដាច់ចិត្តកាត់សក់អោយខ្លីឡើយ ព្រោះថាពួកគេយល់ថា សក់វែងបានជួយអោយសម្រស់របស់ពួកគេកាន់តែស្រស់ស្អាតលេចធ្លោ និងមើលទៅសមនឹងរាងដងខ្លួនរបស់ពួកគេទៀតផង ដែលនេះជាការលើកទឹកចិត្តមួយសម្រាប់ខ្លួនឯង និងធ្វើអោយខ្លួនកាន់តែមានទំនុកចិត្ត។ ប៉ុន្តែងាកមកវិញសក់វែងពេលខ្លះពិបាកនឹងធ្វើម៉ូត ហើយពេលខ្លះទៀតសក់វែងងាយនឹងធ្វើអោយសក់រញ៉ែរញ៉ៃបើមិនមានការថែទាំងបានល្អ។

ងាយៗបំផុត រក្សាសម្រស់សក់វែងរបស់អ្នកតាមម៉ូតសក់ខាងក្រោម៖

 

ដោយ៖Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត