11.0.3 ចេញ​ហើយ តោះ​ដោន​ឡូដ​

12/10/2017 -  322

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​យក្ស​របស់​អាមេរិក Apple បាន​បញ្ចេញ​នូ​វ version វិវត្តន៍​ថ្មី​ចុងក្រោយ iOS 11.0.3​។ តាម​ឈ្មោះ​របស់ version បាន​បង្ហាញ​អោយដឹងថា នេះ​ជា​ការវិវត្តន៍​លំ​ដាប់​ទី​៣​ចាប់តាំងពី​Apple​ដាក់ចេញ​version iOS 11​អោយ​អតិ​ថិ​ជន​របស់ខ្លួន​ប្រើប្រាស់​កាលពី​ថ្ងៃទី​១៩​កញ្ញា​។

​iOS 11.0.3 ជួយ​កែ​បញ្ហា​សម្រាប់​ទូរ​ស័​ព្ទដៃ iPhone 7 និង​ទូរ​ស័​ព្ទដៃ iPhone 7 Plus មួយ​ចំនួន​ដែលមាន​បញ្ហា​សម្លេង​Audio និង Haptic Feedback មិន​ដំណើរការ និង​អាច​កែ​បញ្ហា​មួយ​ចំនួន​របស់​ទូរ​ស័​ព្ទ​ដៃ iPhone 6s ផងដែរ​។

​ដោយ​៖ Vibe​

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត