ម្ទេសយើងហ្នឹងណាឡើងក្រហមច្រាល

13/11/2017 -  300

ទីក្រុង Linxi ភាគខាងជើងប្រទេសចិន ផ្លែម្ទេសក្រហមទុំពេញដើម និងហាលឡើងក្រហមច្រាល ពេញទីវាល ។

ក្នុងទំហំដីដាំដុះច្រើនជាង៣៣៣ហិចតា នោះទីក្រុង Linxi ស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត Hebei ភាគខាងជើងប្រទេសចិន ប្រមូលផលផ្លែម្ទេស បានយ៉ាងល្អ។

 

 

 

 

 

ដោយ៖ Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត