ត្រីឆ្លាម ដាក់លក់តាមដងផ្លូវ នៅប្រទេសចិន

07/12/2017 -  986

ត្រីឆ្លាមជាច្រើន ត្រូវបានគេដាក់លក់ជាចំហរនៅផ្សារតាមដងផ្លូវមួយកន្លែងនៅទីក្រុងឆ្នេរ Qingdao ខេត្ត Shandong ប្រទេសចិន។

ត្រីឆ្លាមដែលគេដាក់លក់នោះភាគច្រើនជាត្រីឆ្លាមតូច និងធំល្មម មានទាំងត្រីឆ្លាមស្រស់ និងក្រៀម មានតម្លៃចាប់ពី២០ ទៅ៦០យ៉ន់ ឬស្មើនិង៣ទៅ៩ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយគីឡូក្រាម។ ការលក់សាច់ត្រីឆ្លាម នៅប្រទេសចិន ត្រូវទទួលបានការអនុញាតិ ពីការិយាល័យនេសាទ ក្នុងតំបន់។

 

 

ដោយ៖ Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត