រមិលគុណ

16/02/2015 -  654

ការជួយ​អ្នកដទៃ​ត្រូវ​ពិចារណា​អោយបាន​វែងឆ្ងាយ បើសិនជា​ជួយ​ខុស វា​អាច​នឹង​នាំទុក្ខ​ទោស​មក​ដល់​ខ្លួន​វិញ​។ ដូច្នេះហើយ ការរមិលគុណ​រមែង​នាំអោយ​វិនាស​អន្តរាយ ឯ​ការដឹងគុណ​រមែង​នាំមក​នូវ សេចក្តីសុខ​សេចក្តីចម្រើន​។​

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត