សត្វក្ងោក

18/02/2015 -  1427

ពាក្យចាស់​លោក​តែងតែ​ពោលថាៈ ងើយ​ស្កក អោនដាក់គ្រាប់ ចេះ​សំរបសំរួល​ខ្លួន ទៅតាម​កាលៈទេសៈ ឬ​ចូល​ស្ទឹង​តាម​បទ ចូល​ស្រុក​តាម​ទេស ទើប​ជិវិត​របស់​យើង​រស់​នៅ​មានក្តី​សុខ​។ យ៉ាងណាមិញ បើ​យើង​មាន​មោទនភាព​ខ្លួនឯង​ជ្រុល​ពេក ឈ្លក់​និង​ខ្លួនឯង​ជ្រុល​ពេក គង់តែ​វិនាស ថ្ងៃ​ណា​មួយ​មិន​ខាន​។ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត