តុបតែងម៉ូតសក់ បន្ថែមជាមួយគ្រឿងលំអរ

24/01/2018 -  948

សម្រស់ សំខាន់ណាស់សម្រាប់សុភាពស្ត្រីទាំងឡាយ រាប់តាំងពីចុងសក់ ដល់ចុងជើង គឺថា ត្រូវតែរៀបរយតែម្តង។

បើយើងគិតថា សាមញ្ញទៅបានហើយ ប៉ុន្តែពេលខ្លះពាក្យនេះ មិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយ។

យកចិត្តទុកដាក់ថែទាំរូបសម្រស់ខ្លួនឯង ជារឿងដែលស្ត្រីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុត។

មានសម្រស់ស្អាត អារម្មណ៍ល្អ បំពេញការងារក៏រលូន។

សម្រាប់ម៉ូតសក់ ប្រសិនបើមិត្តនារី អូសត្រង់ មួររួញ ឬសក់ចងហើយ តែចង់អោយប្លែកភ្នែកបន្តិច អ្នកអាចបន្ថែមគ្រឿងលំអរ ឬចងបូរបន្ថែមលើសក់ ដើម្បីអោយមើលទៅកាន់ តែស្រស់ស្អាតប្លែកជាងសព្វមួយដង។

ខាងក្រោមនេះជាម៉ូតសក់ខ្លះៗ សម្រាប់មិត្តនារី តុបតែងឡើងដោយប្រើគ្រឿងលំអរបន្ថែម ៖

 

ដោយ៖Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត