កម្មករ​-​កម្មការិនី​ជាង​១ ៦០០​នាក់​ដួលសន្លប់​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៧

02/02/2018 -  472

​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៧​កន្លងទៅនេះ មាន​ករណី​កម្មករ​-​កម្មការិនី​សន្លប់​ចំនួន ២២​រោងចក្រ ស្មើនឹង​ចំនួន ១ ៦០៣​នាក់ នៅក្នុង​នោះ​មាន កម្មការិនី ចំនួន ១ ៥៩៩​នាក់​។ នេះ​បើតាម​របាយការណ៍ របស់​ក្រុមការងារ​ទប់ស្ដាត់​ករណី​សន្លប់ និង​បង្ការ​គ្រោះថ្នាក់​ការងារ ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៧ ដែល​បានបង្ហាញ​នៅក្នុង​ពិធី​បូកសរុប លទ្ធផល​ការងារ សម្រេចបាន​ឆ្នាំ​២០១៧ និង​ទិសដៅ​បន្ដ​ឆ្នាំ​២០១៨ នៅ​ថ្ងៃទី​០២ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ​៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត