រូបភាពគំនូរសត្វសុនខរស់រវើកនៅលើដុំថ្ម ស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មី

04/02/2018 -  1172

នៅប្រទេសចិន អ្នកស្រឡាញ់សិល្បៈគំនូរ ជាច្រើននាក់ នៅខេត្ត Henan បានបង្ហាញរូបភាពគំនូររបស់ពួកគេ ដែលបានឆ្លាក់យ៉ាងរស់រវើក នៅលើដុំថ្ម។

រូបភាពសត្វសុនខ ជាច្រើនដែលគេបានគូ នៅលើដុំថ្មទាំងនោះ ធ្វើឡើងដើម្បីជាការស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំចរ ដែលនឹងមកដល់ឆាប់ៗនៅពេលខាងមុខនេះ។

តាមប្រតិទិន បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជនជាតិចិន ដែលនៅឆ្នាំនេះ ជាឆ្នាំចរ មានរូបតំណាងជារូបសត្វសុនខ នឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី១៦កុម្ភៈ ។

ទស្សនារូបគំនូរសត្វសុខនលើដុំថ្មខាងក្រោមនេះ៖

 

ដោយ៖ Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត