សណ្ឋាគារទឹកកក បង្ហាញវត្តមាន នៅតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសចិន

06/02/2018 -  329

សណ្ឋាគារទឹកកកមួយ បានបើកដំណើរការស្វាគមន៍អតិថិជនរបស់ខ្លួន កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ នៅខេត្តហៃឡុងជៀង(Heilongjiang) ភាគខាងជើងបំផុត របស់ប្រទេសចិន។

អតិថិជនភាគច្រើនបំផុតរបស់សណ្ឋាគារទឹកកកមួយនេះ ត្រូវគេរំពឹងថា ជាយុវជនមកពីតំបន់ភាគខាងត្បូង ប្រទេសចិនឯណោះ។

គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់របស់ទឹកកក ធ្វើឡើងពីទឹកកក ដូច្នេះសីតុណ្ហភាពនៅខាងក្នុងសណ្ឋាការ ត្រជាក់ក្រោមសូន្យសង្សាសេរ។ នៅអំឡុងពេល រដូវរងារ អាកាសធាតុនៅតំបន់ភាគខាងជើងបំផុត របស់ប្រទេសចិន ចុះត្រជាក់ដល់ដក៤៤អង្សាសេរ។

ដោយ៖ Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត