ប្រទេសចិន អំឡុងពេលត្រៀមឆ្លងឆ្នាំថ្មី

12/02/2018 -  769

បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជនជាតិចិនឆ្នាំចរ នៅឆ្នាំ២០១៨ នឹងប្រារព្ធធ្វើឡើង នៅចំថ្ងៃ១៦កុម្ភៈ។

អំឡុងពេលនេះ ពលរដ្ឋចិនដែលចេញមកធ្វើការ នៅឆ្ងាយស្រុកកំណើត តែងតែធ្វើដំណើរត្រលប់ទៅស្រុកកំណើត ជួបជុំសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនវិញ។

ជាទូទៅពេលវេលាធ្វើដំណើរដ៏មមាញឹកនៅប្រទេសចិន ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃ១កុម្ភៈ និងបន្តរហូតដល់១២កុម្ភៈ។

ទស្សនារូបភាព ការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋចិនត្រលប់ ទៅស្រុកកំណើត ជួបជុំគ្រួសារ ឆ្លងឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីវប្បធម៌ចិន៖

អំឡុងពេលត្រៀមស្វាគមន៍ឆ្លងឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំចរ ឆ្នាំ២០១៨ នៅប្រទេសចិនក៏មាន ការតាំងពិពណ៌គោមផងដែរ។ មានគោមយ៉ាងច្រើន គ្រប់ទម្រង់ គ្រប់ទំហំ បំភ្លឺពន្លឺឡើង លំអរទីក្រុង ស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មី។ ។ ខាងក្រោមនេះជារូបភាពបុណ្យគោម នៅភាគខាងជើង ប្រទេសចិននៅខេត្ត Hebei ។

 

បុណ្យគោម នៅក្នុងខេត្ត Shandong ប្រទេសចិន៖

 

ដោយ៖ Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត