ស្ទាយចែ Chompoo ពរកូនភ្លោះ ក្នុងក្រុមឈុតពណ៌ក្រហម ពណ៌លឿង

20/02/2018 -  1168

នាង Chompoo Araya តារាស្រីលំដាប់តួធំប្រចាំប្រទេសថៃ ថ្មីៗនេះ នាង ហើយនិងកូនភ្លោះរបស់នាងទាំង២នាក់ មានឈ្មោះថា Saifah និងBhayu គឺថា ទាំងអ្នកម្តាយ ទាំងកូនតែម្តង  បានបង្ហាញស្ទាយថតរូប  នៅក្នុងក្រុមឈុតពណ៌ក្រហម និងពណ៌លឿង យ៉ាងស្រស់ស្អាត ហើយអ្នកម្តាយChompoo នៅតែកាច់ស្ទាយស្អាត និងស៊ិចស៊ី បែបស៊ីវិល័យ។

រូបថតក្រុមលឿង និងក្រុមក្រហមរបស់នាងChompoo និងកូនភ្លោះ ជាទីស្រឡាញ់របស់នាងទាំងពីរ បង្ហោះក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមអ៊ីនស្ត្រាក្រាម របស់នាងChompoo ។

ខាងក្រោម ជារូបភាពស្ទាយចែChompoo ពរកូនភ្លោះក្នុងក្រុមឈុតពណ៌ក្រហម ពណ៌លឿង ៖

 

ដោយ៖ vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត