ប្រៀបធៀបរូបភាពYaya កាលពី១០ឆ្នាំមុន និងពេលបច្ចុប្បន្ន

21/02/2018 -  1524

អាចធានាបានថា នៅពេល បានមើលរូបថតរបស់តារាសម្តែងស្រីថៃ នាងYaya Urassaya កាលពី១០ឆ្នាំមុន និងពេលបច្ចុប្បន្នហើយ ប្រិយមិត្តនឹងភ្លាត់មាត់ថា កម្រិតស្រស់ស្អាតរបស់នាង មុខមាត់វ័យក្មេង និងគួរអោយស្រឡាញ់របស់ Yaya គឺមានដូចដើម គឺដូចនាងនៅពីក្មេងអញ្ចឹង។

ទស្សនារូបភាពតារាសម្តែងស្រីថៃ នាង Yaya Urassaya កាលពី១០ឆ្នាំមុន និងពេលបច្ចុប្បន្ន៖

 

ដោយ៖ Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត