សត្វភេ

26/02/2015 -  1922

សាមគ្គីភាព​គឺជា​កំលាំង​មួយ​ដ៏​រឹងមាំ​។ កាលណា​បើ​បែកបាក់​សាមគ្គី នោះ​កំលាំង​យើង​នឹង​ចុះខ្សោយយ៉ាងណាមិញ ដូច​ពាក្យ​ចាស់​បាន​ពោលថាៈ ចង្កឹះ​មួយ​គេ​កាច់​បាក់ តែ​ចង្គឹះ​មួយ​បាច់​គេ​មិន​អាចកាច់ បាក់​នោះ​ទេ​។ បទពិសោធន៍​នៃ​ការចែករំលែក គឺជា​សន្តិភាព​មួយ​ដ៏​ជោគជ័យ​។ រីឯ​ការ​ច្រណែនការចង់​ឈ្នះ​ចាញ់ រមែង​គង់តែ​ខាត​ផលប្រយោជន៍​។​

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត