ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​បុណ្យ​ទន្លេ​ថ្ងៃ​ដំបូង​នេះ មាន​បរិយាកាស​ល្អ​

09/03/2018 -  191

​បុណ្យ​ទន្លេ​លើក​ទី​៤​ឆ្នាំនេះ រៀបចំ​ឡើង​លើ​ទឹកដី​ខេត្ត​កណ្តាល ក្នុង​ក្រុង​តាខ្មៅ ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​រយៈពេល​៣​ថ្ងៃ ពី​ថ្ងៃ​ទី​៩ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១១ មីនា ។ បរិយាកាស​ទូទៅ​សម្រាប់​ថ្ងៃទី​១​នេះ ប្រព្រឹត្តទៅ​ក្នុង​បរិយាកាស​ល្អ ទាំង​ការរៀបចំ ទាំង​សន្តិសុខ​សណ្តាប់ធ្នាប់​។​

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត