នៅភាគនីរតី ប្រទេសចិន កំពុងប្រមូល ផ្កាកុលាប យកទៅធ្វើស្រា

25/04/2018 -  793

បុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុនស្រាផ្កា នៅខេត្ត Guizhou ភាគនិរតី ប្រទេសចិន ប្រមូលស្រទាប់ផ្កាកុលាប ដើម្បីយកទៅផលិតជាស្រាផ្កាកុលាប។

ផ្កាកុលាប ដែលគេដាំយកធ្វើស្រា​ កំពុងរីកស្រស់បំព្រងនៅភាគនិរតីប្រទេសចិន

នៅតំបន់ភាគនីរតី ផ្កាកុលាបបានក្លាយជាកក្តាដ៏សំខាន់មួយ នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច។

នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយ អាជ្ញាធរប្រចាំតំបន់របស់ប្រទេសចិន បានជម្រុញអោយអ្នកភូមិដាំផ្កាកុលាប ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការផលិតស្រាផ្កាកុលាប។

 

ដោយ៖ Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត