រ៉ូប កូនស្រីប្រធានាធិបតីអាមេរិក ក្នុងពេលអាហារល្ងាច ជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំង តម្លៃជាងមួយម៉ឺនដុល្លារ

27/04/2018 -  410

នាង អ៊ីវ័ងកា ត្រាំ(Ivanka Trump) ដែលជាកូនស្រីលោកដូណល ត្រាំ ប្រធានាធិបតីអាមេរិក បានគ្រោងនូវឈុតរ៉ូប តម្លៃ១២៨៨៨ ដុល្លារអាមេរិក នៅក្នុងកម្មវិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាច ជាមួយនិងប្រធានាធិបតីបារាំង និងភរិយាប្រធានាធិបតីបារាំង។

ឈុតរូបរបស់កូនស្រីទី១ប្រធានាធិបតីអាមេរិក ដែលជាឈុតរ៉ូបពណ៌ផ្កាឈូក និងមានបន្តក់ខ្មៅ នៅលើផ្ទៃរ៉ូប ដូចដែលបានឃើញ ក្នុងរូបខាងក្រោម  ជារបស់ម៉ាក Rodarte ។

ឈុតរ៉ូបរបស់កូនស្រីប្រធានាធិបតីអាមេរិក ដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់សារពត៌មានបរទេសជាច្រើនមួយនេះ ផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

 

ដោយ៖ Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត