៣វិធី ជួយអោយគេងលក់ស្កប់ស្កល់

30/04/2018 -  507

 ការទទួលទានដំណេក បានលង់លក់ស្កប់ស្កល់ ជួយអោយយើងមានសុខភាពស្មារតី និងរាងកាយល្អ ស្រស់ថ្លា មានកម្លាំងពលំក្នុងការបំពេញការងារ។ ខាងក្រោមនេះ ជាវិធីងាយៗ ជួយអោយទទួលទានដំណេកបានស្កប់ស្កល់៖

១/ បិទម៉ាសមុខ

ប្រសិនបើចង់ទទួលទានដំណេកបានលក់ស្រួល អ្នកអាចគេងបិទម៉ាសមុខ។​ ការបិទម៉ាសមុខ ជួយអោយស្បែកអ្នកកាន់តែទន់រលោង។

២/ ឈុតគេងផលិតពីសូត្រ

សរសៃសូត្រសុទ្ធ ជាមិត្តដ៏ល្អ សម្រាប់ស្បែកលោកអ្នក។ ភាពទន់របស់សរសៃសូត្រ នឹងជួយអោយរាងកាយអ្នកសម្រាកបានល្អ។

៣/ ម៉ាសបិទភ្នែក

ម៉ាសបិទភ្នែកផលិតពីសូត្រ នឹងជួយអោយអ្នកទទួលទានដំណេក បានលង់លក់ស្កប់ស្កល់ ។

 

ដោយ៖ Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត