ទិដ្ឋភាពផ្ទុះភ្នំភ្លើង Kilauea នៅកោះហាវ៉ៃ

08/05/2018 -  691

ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី៣ឧសភាមក ភ្នំភ្លើងដែលមានសកម្មភាពបំផុតនៅកោះហាវ៉ៃ(Hawaii) របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា Kilauea(ឃីឡឹវៀរ) បានផ្ទុះឡើងបញ្ចេញកំអែរភ្នំភ្លើង ទៅលើតំបន់ប្រជាជនរស់នៅបង្កអោយមានការជម្លៀស និងបំផ្លាញលំនៅដ្ឋានប្រជាជនជាង២៦ខ្នង។

ខាងក្រោមនេះជាទិដ្ឋភាពផ្ទុះភ្នំភ្លើងKilauea នៅកោះហាវៃ របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ៖

ទិដ្ឋភាពក្នុងរណ្តៅភ្នំភ្លើង បង្ហាញកំអែរភ្នំភ្លើងស្ថិតនៅជាង២០០ម៉ែត្រ ពីមាត់ភ្នំភ្លើង

កំអែរភ្នំភ្លើងហូរកាត់ផ្លូវ

កំអែរភ្នំភ្លើង ហូរឆ្ពោះទៅរករបាំងដែក

ភ្នំភ្លើងបញ្ចេញផេះ ទៅក្នុងលំហរអាកាស

កំទេចកំអែរភ្នំភ្លើងបាញ់ចេញទៅលើ មានកំពស់២៣០ហ្វីត

អ្នកជំនាញប្រមូួលគំរូសំណាកភ្នំភ្លើង

 

ដោយ៖Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត