ខេត្តនៅភាគខាងត្បូង ប្រទេសចិន ជន់លិចធ្ងន់ធ្ងរក្រោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង

09/05/2018 -  377

ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង បង្កការជន់លិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ នៅខេត្តភាគខាងត្បូង ប្រទេសចិន។

ខាងក្រោមជារូបភាព ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ដើមសប្តាហ៍នេះ ហើយបង្កអោយមានការជន់លិចនៅខេត្តហ្វូជៀន និងសកម្មភាពក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យ នាំគ្នាជួយសង្គ្រោះប្រជាជនចិន ចេញពីតំបន់ជន់លិច ទៅកាន់តំបន់មានសុវត្ថិភាព៖

 

ដោយ៖ Vibe

 

 

 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត