តារាស្រីកូរ៉េ៦រូប ដែលមានឆ្អឺងដងកាំបិតស្អាត

11/05/2018 -  802

តារាស្រីកូរ៉េទាំង៦រូបនេះ មានឆ្អឹងដងកាំបិត ដែលជួយបង្កើនភាពសមសួន ស្រស់ស្អាត បន្ថែមទៅលើសម្រស់រាងកាយរបស់ពួកគេ។

ឆ្អឹងដងកាំបិតដែលយើងអាចងាយនឹងបានឃើញទាំងនៅលើដងខ្លួនរបស់បុរស និងទាំងដងខ្លួនរបស់ស្ត្រី គឺពិតជាចំណែកសម្រស់មួយរបស់រាងកាយ នឹងជួយលើកសម្រស់អោយមានភាពទាក់ទាញ។

ជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រី ឆ្អឺងដងកាំបិត ពិតជាចំណែកមួយ បង្ហាញពីសម្រស់នាងយ៉ាងពិតប្រាកដ។

ខាងក្រោមនេះជាតារាស្រីកូរ៉េទាំង៦រូប ដែលមានឆ្អឹងដងកាំបិតស្អាត៖

១. នាង YoonA ក្រុមចម្រៀង Girls' Generation

២.នាង Jo Woori

៣.នាង Son Yejin

៤.នាង Lee Hyori

៥. នាង Han Yeseul

៦.នាង Lee Sungkyung

 

ដោយ៖ Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត