សកម្មភាពផ្សេងៗរបស់កូនសិស្សបឋមសិក្សា នៅប្រទេសចិន នៅថ្ងៃទិវាដឹងគុណអ្នកម្តាយ

13/05/2018 -  458

ដើម្បីបង្ហាញការដឹងគុណ ចំពោះអ្នកម្តាយ នៅថ្ងៃទិវាដឹងគុណអ្នកម្តាយនោះ គេឃើញថា កូនសិស្សក្មេងៗ នៅសាលារៀនបឋមសិក្សាមួយកន្លែង នៅខេត្ត Hebei ប្រទេសចិន ពួកគេ បាននាំគ្នាដោយដាក់បាល់ ឬវត្ថុផ្សេងៗ ទៅក្នុងអាវ ដើម្បីសាកល្បងទទួលយកអារម្មណ៍លំបាក និងបញ្ហានានា ដែលស្ត្រីជាម្តាយប្រឈមមុខ នៅពេលពរពោះកូន។

ទស្សនារូបភាពខាងក្រោមរបស់ក្មេងៗនៅប្រទេសចិន៖

 

ដោយ៖ Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត