មហាវិទ្យាល័យអាយុកាល១០០ឆ្នាំនៅប្រទេសចិន

15/05/2018 -  801

អាគារមហាវិទ្យាល័យអាយុកាល១០០ឆ្នាំមួយ នៅប្រទេសចិន ហ៊ុំព័ទ្ធបិទបាំង ទៅដោយស្លឹករុក្ខជាតិពណ៌បៃតងស្រស់។

រុក្ខជាតិទាំងនេះ បង្កើតជាទិដ្ឋភាពបៃតងមានជីវិតជីវ៉ា ជាបរិយាកាសស្រស់ថ្លាមួយបែប អោយមហាវិទ្យាល័យណានជីង ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តJiangsu ភាគខាងកើតប្រទេសចិន នៅសម័យកាលបច្ចេកវិទ្យានាពេលបច្ចុប្បន្ន។

 

ដោយ៖ Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត