អាជ្ញាកណ្ដាលនៅ World Cup កាន់តែងាយស្រួយក្នុងការកាត់សេចក្តី

13/06/2018 -  176

ប្រភពពត៌មានពី BBC Sport អោយដឹងថាការប្រកួតបាល់ទាត់នៅ World Cup នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធវីដេអូជំនួយអាជ្ញាកណ្ដាល (VAR)។ ការកំណត់មិនឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលលើកទង់ ប្រសិនមិនប្រាកដ ថាបាល់ Offiside និងត្រូវពឹងផ្អែកលើ VAR គឺដើម្បីបង្ហាញយុត្តិធម៌ការពិត ជាពិសេសកុំឲ្យខាងក្រុមម្ខាងៗមិនសប្បាយចិត្ត។

លោក Pierluigi Collina បាននិយាយថា៖ "ប្រសិនអ្នកឃើញជំនួយការអាជ្ញាកណ្ដាលមិនលើកទង់ មិនមែនមានន័យថាពួកគេខុសទេ។ ព្រោះពួកគេគោរពគោលការណ៍ ដែលអាចមិនលើកទង់បាន។ ពួកគេត្រូវបានណែនាំឲ្យមិនលើកទង់ ពេលដែលមានបាល់ Offiside កើតឡើងមិនច្បាស់ក្នុងចិត្ត ព្រោះប្រសិន ជំនួយការអាជ្ញាកណ្ដាលលើកទង់ អ្វីៗត្រូវសម្រេចយកជាការតែម្ដង។

កាន់តែសុក្រឹត និងជួយទៅដល់អាជ្ញាកណ្តាលក្នុងការកាត់សេចក្តីអោយត្រឹមត្រូវបំផុត៕

ប្រភពពត៌មានពី BBC Sport

ដោយ៖ អ៊ុំ កុសល

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត