ចំណតរថយន្តក្រុងរូបផ្លែឈើដ៏គួរជាទីទាក់ទាញ

11/07/2018 -  243

ចំណតរថយន្តក្រុងរូបផ្លែឈើជាច្រើន ត្រូវបានធ្វើឡើងគ្រប់ទំហំ និងគ្រប់រូបរាងស្អាតប្លែកៗគួរជាទីទាក់ទាញ។

នៅតំបន់តូចមួយ របស់ប្រទេសជប៉ុន Konagai ខេត្ត Nagasaki ចំណតរថយន្តក្រុងដ៏ស្រស់ស្អាត នៅក្នុងតំបន់នេះ ធ្វើឡើងក្នុងទ្រង់ទា្រយ៥យ៉ាងខុសៗគ្នា ដែលមានដូចជា ផ្លែឳឡឹក ផ្លែស្ត្រប៊ីរី ផ្លែក្រូច ផ្លែត្រសក់ស្រូវម៉ីឡុង និងផ្លែប៉េងប៉ោះ។

ទស្សនារូបភាពចំណតរថយន្តក្រុងខាងក្រោមនេះ៖

 

ដោយ៖Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត