ទឹកឃ្មុំ ជួយអោយទទួលទានដំណេកលង់លក់

11/07/2018 -  443

ការទទួលទានដំណេក ៨ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ដោយគ្មានការរំខានផ្សេងៗ គឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ សម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នក។ ដូច្នេះ ហើយអ្នកជំនាញជាច្រើន រួមនិងអ្នកជំនាញខាងតមអាហារ បានស្នើអោយទទួលទានដំណេក និងសម្រាកអោយ បានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាសុខភាព។

យ៉ាងណាក៏ដោយ ទទួលទានដំណេកមិនគ្រប់គ្រាន់ អាចធ្វើអោយសុខភាពរបស់អ្នកប្រឈមនឹងហានិភ័យផ្សេងៗ ដូច្នេះការទទួលទានទឹកឃ្មុំគឺជាវិធីមួយដែលគួរពិចារណា។

បរិភោគទឹកឃ្មុំមួយស្លាបព្រាបាយ មុនពេលទទួលទានដំណេក គឺជាការណែនាំមួយដល់អ្នកកើតរោគដេកមិនលក់។

 

ដោយ៖Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត