ក្រសួងព័ត៌មាន ស្នើឲ្យបញ្ឈប់ផ្សាយបទចម្រៀង”សល់តែចិត្តស្មោះ”

18/09/2018 -  193

ភ្នំពេញ៖ក្រសួងព័ត៌មាន ស្នើដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបញ្ឈប់ការផ្សាយបទចម្រៀង ដែលមានចំណងជើងថា”សល់តែចិត្តស្មោះ”ច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងកែវ ច័ន្ទសម្ភស្ស របស់ផលិតកម្មខ្មែរអមតៈ៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត