ចង់ដឹងអំពីតំលៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មីទេ? តោះចុចមើលទាំងអស់គ្នា

16/10/2018 -  1828

 

ភ្នំពេញ៖នៅថ្ងៃទី១៦ ខែតុលានេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងកំណត់តំលៃប្រេងឥន្ធនៈ ដែលត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។

បើតាក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានឲ្យដឹង ថា តំលៃប្រេងសាំងធម្មតា ត្រូវលក់មិនលើស៤,២៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ និងម៉ាស៊ូតលក់តំលៃ៤,១៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត